สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
Nakhon Ratchasima Rajabhat University Alumni Assonciation

   แบบประเมิน

ประวัติ

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา อักษรย่อ "สก.มรภ.นม" (ภาษาไทย) Nakhon Ratchasima Rajabhat University Alumni Association "NRRU.A.A." (English) จดทะเบียนก่อตั้งสมาคมต่อนายทะเบียนสมาคมจังหวัดนครราชสีมา ทะเบียนเลขที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 สถานที่ตั้งสมาคม อาคารศูนย์รวมกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เลขที่ 340 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางการติดต่อประสานงานระหว่างสมาชิกศิาย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปัจจุบันสมาคมฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริหารจำนวน 30 คน สมาชิกสามัญตลอดชีพจำนวน 1,698 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2561)